Otrzymaliśmy już pierwsze odpowiedzi na pytanie o współpracę Częstochowy z rowerzystami. Jako pierwsi odpowiedzi nadesłali:
Pani Poseł Izabela Leszczyna
Pan Tadeusz Wrona
Pełne odpowiedzi pojawią się w zakładce Dialog o Częstochowie około 20 września.
Zapraszamy do śledzenia naszej strony!