Korzystając z pomocy specjalistów Stowarzyszenie Częstochowa 2020 przygotowało wniosek do Śląskiego Systemu Rozwoju Transportu na lata 2011 – 2035.

W pracach udział wzięli:

mgr inż. Stanisław Oset –  upr. proj. w zakresie architektury
mgr inż. Andrzej Banach – upr. proj. w zakresie projektowania dróg, urbanista
mgr inż. Konrad Zymek – upr. proj. w zakresie projektowania dróg, urbanista

Mamy nadzieje, że przygotowana koncepcja wywoła merytoryczną dyskusję.

Zachęcamy do przesyłania komentarzy na adres:
kontakt@czestochowa2020.pl
612104_1493_2

612104,wniosek_do_SRTWS_pismo

612104,wniosek_do_SRSTWS_rysunek