Stowarzyszenie Częstochowa 2020 wspólnie z innym organizacjami wystosowało otwarty list do władz Częstochowy w sprawie polityki rowerowej.
Wspólnie z innymi NGO mamy nadzieje, na wypracowanie polityki, zasad prowadzenia inwestycji związanych z rowerami.

 

list strona