Stowarzyszenie Częstochowa 2020 dostało zaproszenie na spotkanie w MZD&T, aby wraz z innymi zainteresowanymi rozmawiać o bieżących i planowanych działań podejmowanych przez MZD&T w zakresie infrastruktury transportowo-drogowej, komunikacji zbiorowej, a także dróg rowerowych i ciągów pieszych.