Stowarzyszenie Częstochowa 2020 zostało partnerem akcji Masz Głos, Masz Wybór!
Stowarzyszenie Częstochowa 2020 wraz z setkami innych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z całej Polski zaangażowało się w projekt MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR.Celem projektu jest  zachęcenie do uczestnictwa w życiu publicznym, w tym do świadomego iodpowiedzialnego udziału w wyborach.

Zależy nam na zwiększeniu frekwencji wyborczej i poprawie jakości wyborów oraz na zapewnieniu rzetelnej i bezstronnej informacji o wyborach i kandydatach.

Naszym pierwszym wspólnym działaniem jest portal www.wyborywczestochowie.pl

logotyp MGMW_ZIELONY_RGB