Stowarzyszenie Częstochowa zwróciło się o włączenie jako strona w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę kompostowni na teremach pohutniczych.
W wyniku próśb naszych członków mieszkających w zagrożonych dzielnicach, jak również mieszkańców Częstochowy postanowiliśmy włączyć się w postępowanie jako pełnoprawnych podmiot.

w razie pytań, sugestii lub nawet chęci pomocy prosimy o kontakt na adres
kontakt@czestochowa2020.pl

lub telefonicznie z Zarządem Stowarzyszenia