Szanowni Państwo,

poniżej znajdą Państwo wzór pisma dla strony / firmy, która chce zostać włączona jako strona w postępowaniu o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji przetwarzania odpadów o część do biologicznego przetwarzania w ramach zakładu Remondis Sp. z o.o. przy ul Wielkopiecowej  (działki o numerach ewid.  2/201, 2/204, 2/206 obr. 302) w Częstochowie (dotyczy OŚR –I.6220.64.2012).

pozdrawiam,

Łukasz Kot
Przewodniczący Stowarzyszenia Częstochowa2020