„150cm dla rowerzysty”, to kampania ogólnopolska, która właśnie zawitała do Częstochowy, Stowarzyszenie Częstochowa 2020 zaproponowało akcję władzom miasta w roku 2014.
W ramach projektu, na częstochowskie ulice wyjechały autobusy MPK z naklejkami przypominającymi o zachowaniu bezpiecznego dystansu podczas wymijania rowerzysty. W ramach tego projektu przewidziane są również inne działania edukacyjne:
– wymalowanie przejazdów rowerowych;
– malowanie oznakowania poziomego na drogach rowerowych;
– zakup odblasków i kamizelek dla małych i dużych rowerzystów;
– zaktualizowanie treści miejskich tablic informacyjnych (MSiT) z uwzględnieniem dróg rowerowych i infrastruktury dla rowerzystów.
Najważniejszym elementem częstochowskiej edycji projektu, jest opracowanie koncepcji i priorytetów budowy dróg rowerowych w Częstochowie.  Dokument ten wyznaczy nowe standardy rozwoju infrastruktury rowerowej, które będą uwzględniane przy uchwalaniu kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji drogowych. Przygotowany projekt będzie konsultowany z mieszkańcami Częstochowy a  przede wszystkim z rowerzystami i kierowcami.
421341_1719_2