Poniżej zamieszczamy roczne uproszczone sprawozdanie finansowe za rok 2017
Sprawozdanie roczne za rok 2017