Miło nam poinformować, iż Walne Zebranie Członków 12 lutego wybrało nowe władze Stowarzyszenia Częstochowa 2020. Sąd Rejonowy w Częstochowie zarejestrował zmiany na posiedzeniu 29 marca 2019r. Obecnie Zarząd Stowarzyszenia Częstochowa 2020 tworzą:

Magdalena Wrońska – przewodniczący
Stanisław Gruszka – wiceprzewodniczący
Adam Całek – sekretarz