Zarząd Stowarzyszenia Częstochowa 2020 tworzą:

Stanisław Gruszka – przewodniczący
Bartłomiej Osyra – wiceprzewodniczący
Patrycja Szlempo – sekretarz

Komisję RewizyjnąStowarzyszenia Częstochowa 2020 tworzą:

Aleksander Chatys- przewodniczący
Patrycja Bujak – członek
Iwona Korgul – członek
Magdalena Chęcińska – członek
Agata Kot – członek